کرایه تاکسی

آقای قالیباف دلهامان کباب است

اوضاع ما راننده تاکسی ها خراب است

بیش از صد و پنجاه درصد شد تورم

نرخ کرایه مایه ی رنج و عذاب است

تصمیم عاجل هم بگیری نوشداروست

گویا تمام وعده ها مثل سراب است

زرد است رنگ چهر ه ام اما چه سبزم

شطرنج ذهنم لایق نشر کتاب است

سرخ است صورت بس که سیلی خورده دیگر

ایا حقیقت تا ابد پشت نقاب است ؟!

شورای شهر و طرح تصویب کرایه

انگار این اقدام ها شکل حباب است

یا اینکه سنگین است این پرونده بازی

یا در مسیر خاص خود پر پیچ و تاب است

کاری بکن  حرفی بزن احقاق حقی

با این ترافیک تورم ها ثواب است

هر کس که خدمت می کند دانم یقینا

هر شب دعایش درگه حق ، مستجاب است

 

26/1/92

/ 0 نظر / 22 بازدید