جذاب

دلبری کردی و بوسیدی و مهتاب زده

نیمه های شب و چشمان غزل خواب زده

عشق با تو هوسی مثل حقیقت دارد

تن مواج خروشان تو را آب زده

ای به هوش آمده از خواب در آغوشم گیر

در نوازش تن عریان تو سیلاب زده

رنگ رژ آتش دل را به نفس می سوزاند

شعله ی قرمز بازار تو نایاب زده

از طلای بدنت عاریه دارد بدنم

از وجود تو دلم دست به تیزاب زده

دلبرهای تو شیرین و هوس انگیز است

چه کسی طرح قشنگی به تو جذاب زده

 

26/9/93 قیطریه 9:40 علی خوش گفتار

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید