پنجره

در قاب لحظه ها ، خود را نشان بده

بالای پنجره ، دستی تکان بده

راهی شوم ولی ، با نازهای تو

یک نردبان غزل ، تا آسمان بده

یک بوسه از لبت ، پرتاب کن گلم

جانی دوباره را  ، بر نیمه جان بده

خورشید می شوی ، تا غنچه می شوم

تا بشکفد لبم ، توش و توان بده

حرف مرا بخوان ، آرام بی صدا

احساس عاشقی ، تا بیکران بده

امروز حاضرم ، در شعر های تو

فدا اگر نشد ، فن بیان بده

باید بجویمت ، باید بخوانمت

هر سبک می شود ، تنها زبان بده

 

 

24/4/92

/ 0 نظر / 26 بازدید