نیایش

در پایان راه شب

از پگاه می گذرم

تا دستهایم ترانه خوان خورشید نگاهت باشد

نیایش ابدی

در ورای تاریکی

دامنی سپید بگستران ای الهه روشنایی

تا نور باران وجودت باشم

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید