عقل و احساس

دست راستم را به عقل می دهم
دست چپم را به احساس
وقتی به تومی رسم
چگونه در آغوشت بگیرم
تا احساسمان در هم تنیده شود

-=-=

عقل جایی برای احساس نمی گذارد
زنان ونوسی
دیواری بلندتر از
تاریخ عاقلانه ی مردان مریخی می کشند
تا راه گریز احساسشان را ببندند

19/11/92 خوش گفتار - میدان انقلاب

/ 0 نظر / 23 بازدید