روشن

تکلیف روشن است

خاکستری که آتش را پنهان کرده

از خاک سر بر می ارود

ما از تمام غشاء های عالم می گذریم

برای خالص شدن نیروهای قوی تر

 

تکلیف روشن است

حتی بمب های مغناطیس

قانون تبدیل انرژی را تغییر نمی دهد

ما فاصله را کم کرده ایم

 

معجزه ای در پیش است

هفت...اد

هزار و سیصد و ...

 

پیشگویی ها جلوتر از تقدیر عمل می کنند

پیش از هر عمل انجام شده ای

راهی برای خاموشی نیست

 

گفته بودم این خاک معجزه می آفریند

کافی است باور کنیم

ایمان بیارویم

گام ها را فراتر برداریم

و تکلیف جهان را روشن کنیم

 

22/10/90

 

×----------------------

 

با شهریاری روشن است راهت

ایستادگی کن در برابر زور

چون مرزهای علم با تلاشت

تسخیر می شود به سرعت نور

 

23/10/90

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید