هر شب

نشد از عشق تو الهام بگیرم هر شب

از غزل بوسه ی تو کام بگیرم هر شب

ساقی میکده ی جان تو باشم همه عمر

از شراب دل خود جام بگیرم هر شب

موی تو چنگ نشد پیش نگاهم ای عشق

مایه در مایه دمی گام بگیرم هر شب 

گفته بودی که بیا باغ بهشتت ببرم

گندم و سیب تو را وام بگیرم هر شب

گفته بودی که نرو عشق همین نزدیکی است

با وجود تو سرانجام بگیرم هر شب

ماندم و رفتی و دنیای دلت را بردی

به زمان و همه دشنام بگیرم هر شب

چاره ای نیست طواف تو مسیر نشده است

با خیالت شود احرام بگیرم هر شب

می روم سوی غزل ، خانه ی رویای تو

مگر آنجا شود آرام بگیرم هرشب

 

11/3/92

16/5/92

/ 0 نظر / 24 بازدید