دست اندازی

می خواهم اینها را برای شهردار شهر بگویم

از آن زمانهایی که

دست اندازهای قابلمه ای

و ساندویچی ما را دست نمی انداختند

حتی برف

به مغز استخوان آسفالتها نفوذ نمی کرد

تا پوستشان ترک بردارد

اینها حرفهای ساده ای هستند

که کودکان هم آنرا می فهمند

ما هر روز خودروهایمان

تمیزتر و بهتر می شود

و چاله ها و دست اندازهایمان

بزرگتر

چه فایده

در دنیایی که همه به دنبال

سریعتر رسیدنند

دست اندازها چنان ما را دست می اندازند

که دیرتر به مقصد برسیم

دخمه - ۱۳ - شهریور

/ 0 نظر / 5 بازدید