رمال

چه آمد بر سر دنیای فوتبال

که کارش را کشانده سمت رمال

 کریمی یک زمان جادوگری کرد

و بازیهای خوبی کرد آن سال

خبردارند بعضی داخل تیم

به ورد و جمله ای کردند جنجال

گمانم وردها هر جا روانند

به هر شکلی اثر بخشند و سیال

دلم می خواست می دیدم چگونه

حقوق تیم ها گردیده پامال

مگر این آخرین سوت زمان است

همه دنبال توپ گرد دجال

به سمت گل دوانند و به ناگاه

شود پایان، تاریک و بد اقبال

تصور می کنم هو هو و ها ها

گره پشت گره به طور اجمال

و یا نه جمله ای پشت پر قو

در اتش می کند اینگونه اخلال

خداوندا چه آمد بر سر ما

گمانم فکر افتاده به اسهال

عنایت کن شعور تازه ای را

که لازم گشته ما را قد مثقال

22/7/93

 

/ 0 نظر / 23 بازدید