محمود استاد محمد

روحش شاد

اولین چیزی که با دیدن عکس آگهی ترحیمش تو ذهنم اومد , جدیتش تو زمان تمرین و بازی تو نمایش هفت خاج رستم بود .. افتخاری که فقط یکبار نصیبم شد تا تو اون کار به عنوان مدیر صحنه کنارش باشم .. همه چیزهایی که از بازیگری یاد گرفته بودم تو اون سه ماه تمرین کنارش کامل شد

استاد محمد اون زمان گفت تئاتر به عشق احتیاج داره ..

  

علی دایی در مراسم استاد محمد

استاد اسماعیل خلج

 

/ 0 نظر / 24 بازدید