روز پدر

هدیه روز پدر بود و پدر را کم داشت

فقط از روی گلش خاطره ای مبهم داشت

گفته بودند که در منطقه ای مفقود است

اشک می ریخت و بر سنگ پدر ماتم داشت

کاشکی دست تو بیرون بزند از دل سنگ

و بگیرند گلی را که کمی مرهم داشت

گل پرپر شده بر سنگ مزارش رقصید

تا نگویند که فرزند شهیدی غم داشت

 

روز پدر مبارک

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهتاب

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است ...

خوب بود ولی....