نیست

ایها الناس چرا دوره ی ارزانی نیست

چون در این دوره به جز بی سرو سامانی نیست

خشکسالی شده هر گوشه ی عالم دیگر

جز غم و غصه و احساس پشیمانی نیست

صف کشیدم که به کالا برسانم دستی

قحط سالی شده آیا ،  فراوانی نیست ؟

هیچکس جرات شکوایه به جایی دارد !؟

اینکه این شیوه ی بیهوده مسلمانی نیست ؟

در شعار همه ی منتخبین این شهر

جز امید و هدف و فرصت روحانی نیست

یک نفر نیست که از دور ببیند ما را

که بگوید که بدانیم که انسانی نیست .

یا چرا جهل در این شهر به ما می نگرد ؟

برزخ جامعه یک  وادی حیرانی نیست ؟

شعر خیام گره خورد به سعدی آری ..

خواب امروز به جز خواب زمستانی نیست

 

24/11/92

/ 0 نظر / 22 بازدید