یکشنبه ی پایانی امسال

یک خیابان

دور دور دستهایت تا نوازش

تا تماشای نگاهت ، گرم

در ترافیک شلوغ شهر

وجودت گر گرفته در هوای عشق

جاری می شوی در من

بدان که باور احساس زیبایت

خیابان دلم را بند آورده

دستهایت آنقدر شیرین و تبدارند

می سوزاندم با عشق

تو .. آری تو

می دانی که در یکشنبه پایانی امسال

.. آری در غروب چشمک ناز ستاره

بوسه ی مهتاب می روید

گوشه ای تنها

در هوای تو

در خیابان شلوغ عشق

 

26/12/91

 

/ 0 نظر / 28 بازدید