حرکت

مرا حرکت بده بر صفحه ی شطرنج احساست

پرش کن قلعه ی جان مرا از گنج احساست

اگر چه آچمز کردی مرا در گوشه ای تنها

زمانی میزبانم باش با اسفنج احساست

نشستی خانه اول ولیکن خوب می دانی

که شعرم تکیه کرده باز بر آرنج احساست

نشانم می دهد چشمت که در دل عاشقم هستی

دلیلش بوسه های تو حرارت سنج احساست

 مرا حرکت بده آری که تنها کار قلب توست

وزیرم کن همیشه آخر شطرنج احساست

 

علی خوش گفتار .. ٩٣/١٢/۴ میدان جمهوری .. ساعت ٢٣

 

/ 0 نظر / 27 بازدید