ماه رمضان

خدا مهمونی داده با شکم گرسنه ها

تا شریک کنه ما رو توی غم گرسنه ها

دعوتش سر خود هر کی دوست داره بیاد بره

این یه ماه باید بسازی با کم گرسنه ها

 

=======

 

چی می شه با بوسه افطاری بدی

یکی نه هزار تا تکراری بدی

این یه ماه سختی رو با من باشی

واسه ی تحملش یاری بدی

 

=========

 

قبل افطار جون نداره بدنت

بعد افطار معده پر تا دهنت

اگه کاه مال خودت نیست لااقل

رحمی کن به آشپز خونه زنت

 

==========

 

به افتخار روزه دارا ، قبول باشه

 

/ 0 نظر / 22 بازدید