عروسک

جای من حتی عروسک را بغل کردی چرا ؟

با وجودم باز با قلبت جدل کردی چرا ؟

هرکسی گاهی نباید ها سراغش می رود

با همین احساس شوقت را بدل کردی چرا ؟

دائمن می گفتی از آغوش گرمم عاقبت

در هوس ها انتحاری تر عمل کردی چرا ؟

در تب دنیای من آتش زدی دل را ولی

عشق را در جام زهر خویش حل کردی چرا ؟

با شکافی که میان ماست ایا می شده ؟

سرزمین وصل بودیم و گسل کردی چرا ؟

ماجرای آدم و حوا برایم گنگ نیست

چون تو هر شب بوسه را طعم عسل کردی چرا ؟

من چرا های عجیبت را نمی فهمم بگو

با وجودم یک عروسک را بغل کردی چرا ؟

 

22/6/92 امین اباد ساعت 11  


/ 0 نظر / 25 بازدید