موش

 

خانه ی موش کجاست

شهرداری پرسید :

من به او فرمودم 

خانه ی موش همین نزدیکی است

توی کوچه پس جوب

توی آشغال کنار جاده

خانه ی موش شکافی دارد

که هر از گاه به آنجا برود

جای دنجی است که نه گرما و نه سرما دارد

سالنی زیر زمین

پر از پیچ که دست من و تو

نرسد تا آنجا

موش حیوان عجیبی است

ولی باهوش است

چون که ما را مچل خویش نماید هر بار

خانه ی موش همین نزدیکی است

چشم ها را وا کن

تا ببینی که ظرافت دارد

خانه ی موش پر از همهمه نیست

زیر ما زیر زمین

باز هم راه به جایی نبرد  

باز هم ..

ول کنیم این همه را

او که مخلوق خداست

جای او هم تنگ است

مثل من دلتنگ است

که چرا هیچکسی فکر نکرد

خانه ی انسانها

کرده ویران همه عالم را

باز هم می پرسی ..

خانه ی موش کجاست .

من ز تو می پرسم

خانه ی سوسک کجاست ؟

قیمتش متری چند ؟

ناگهان مکثی کرد

موش را می گویم

سوسک را دید که افتاده خیابان دارد

در پی خانه به هر بنگاهی

سرکی می کشد و

آه پشت سر هم

..

بگذریم

قصه ی ما طولانی است

موش در لانه ی خود زندانی است

 

24/2/92

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید