طنز نیاوران

نیاوران شده شبیه مرداب

دردش ترافیکه و  گشته بی تاب

دسته جمعی گروه گروه یا تنها

به هر وسیله ای می ان تا اینجا

اللخصوص اخر هفته می شه

هوا خنک پاکه مثال شیشه

از ته خانی اباد و شوش می آن

مست و ملنگ و شاد و مدهوش می آن

ای خدا اینجا رو ببین بهشته

همون جاییه که خدا نوشته

حور و پری داره توی خیابون

گسترشش از اینوره تا میدون

هر چی بخوای پیدا می شه تو بازار

ای آقا جون زنبیل و وردار بیار

هنوز یه چند جایی میون برجا

چار تا درخت میوه می شه پیدا

هنوز میون این همه تراکم

میزبان خوبیه برای مردم

هر چی باشه بهشته واسه پایین

دنیای دود و ماشینای سنگین

کاشکی کمی به جای ساخت و سازا

پارک بزرگی بود به این درازا

می شد هوا خوری کنی یه وقتی

نه اینکه اینجا هم باشه به سختی

اونقده ماشین می ریزه با ادم

که از ترافیکش می گیری ماتم

یه رفت و برگشت حسابی داری

یادش به خیر درشکه بود و گاری

با هر کدوم از ماشینای شمرون

یه ابسیلم گرما می شه فراوون

هر چیزی یک حد و حدودی داره

کجا تراکم می شه راه چاره ؟

نیاورون هوای با طراوت

حق همه اس برای استراحت

 

15/4/89

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

علی اقا اخرین بار کی رفتی نیاوران