وصف

همیشه از تو نوشتن برای من خوب است

هنوز از تو سرودن عجیب  مطلوب است

هوای دیدنتان را که می کنم هر شب

تمام پلک شب از خاطرات مرطوب است

برای تا تو رسیدن صبور خواهم بود  

نهنگ زاده ی عشقت همیشه ایوب است

جنون کشانده مرا تا به شام آخر دل

مگر ندیده که عاشق هنوز مصلوب است

نخواه با تو بجنگم که از تو برگردم

دلی که با تو بجنگد یقین که مغلوب است

هزار بیت نوشتم برای وصف عشق

برای وصف تو این تکه پاره معیوب است

 

خوش گفتار ساعت 12  - 19/6/93 قیطریه

/ 0 نظر / 26 بازدید