ربنا شجریان

 

عاملی حرفی زد از استادمان

در نکوهش بود و آمد یادمان

حرف تو درک و دلیل درد نیست

روزگار مردم ما زرد نیست

از اذان و تعزیه تا هر سرود

خالی از آواز ایرانی نبود

نیست که در هر رسانه ساز هست

در پی همراهی آواز هست !!؟؟

هر کجا پا می گذاری با هنر

در نهایت می شوی رنجیده تر

تار و تنبک گوشه ای پنهان شده

عامل شیطانی دوران شده

با سیاست عاشق فرهنگ مرد

هر طریقی بر زمین گرم خورد

هیچ از روح دیانت مانده است

ربنا را مثل تو خشکانده است

ربنایش ربنای مردم است

روح سبز زندگی در گندم است

زردی گندم طلای جان ماست

مثل گنجی در دل ایمان ماست

دست بردارید از این بیهودگی

با هنر جاریست روح زندگی

دست بردارید از استاد ما

تا جهانی بشنود فریاد ما

 

5/5/93 ساعت 3 بامداد

 

 

به نظر می رسه بازی با فرهنگ ایران و ایرانی به فاجعه رسیده ... دو خبر و یک شعر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906010841

و

http://www.clip2ni.com/jadid1/topic-t29473.html

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید