کارت اعتباری

لو رفته رمز کارتهای اعتباری

در سایت یا وبلاگ کاری انتحاری

وقتی که مسئولی بگوید مشکلی نیست

تغییر رمز کارت !! .. آقا این چه کاری

است و همین مانده که خالی تان نمایند

با حمله های سایبری یا اختیاری

با رمز اول می شود یا نه بماند

می گفت باید رمز دوم را بیاری

من مانده بودم در تصورهای ذهنم

یک عابر تنها و مشتی بد بیاری

یا یک نفر از این هکر های خیالی 

خالی نمودن کار هر کس نیست .. آری !!

یک چند روزی پشت هم صف بسته بودند

مردم برای رمزهای خود قطاری

شاید که اینها یک سیا بازی است شاید

یک ایده تا انجام کاری ابتکاری

یک مشت پول بی زبان در جا بماند

در بانک یک شعبه شبیه رستگاری

ول کن برای گفتن این حرف کافی است

این قصه ها هم مانده در ما یادگاری

دنبال این باشم که در جیبم بماند

وقتی که بانکی مطمئن هرجا نداری

2/2/1391

  

/ 0 نظر / 10 بازدید