نیلوفر

بوشم مرداب نیلوفر بیدینم

می مار ره ایتا دانه بچینم

به قدری داغان کودن که بوشام

ایتا دسته مغازه جا بیهینم

15/7/93

 

نَنم راستِ دروغه ِ جان آقا

فدن هشدار که اوضاع خرابِ

ایتا سوال واورسم تو بگو که

مگه تالاب طرح فاضلاب ؟!

16/7/93

 

تعجب نکنید !!! .. با دیدن و خواندن شعر بدانید به طور رسمی وارد شعر گیلکی شده ام


/ 0 نظر / 25 بازدید