کامیون

همیشه در مسیرش دود می کرد

و در هر رفت و آمد سود می کرد

چنان تنظیم بود و فنی اش بیست

هوا را دود قیر اندود می کرد  

نمی شد روزها بیرون بیاید

قوانین کا ر را محدود می کرد

فقط در نیمه شبها دیده می شد

سکوت جاده  را نابود می کرد

پلیس راه با آژیر آمد

مسیرش را مگر مسدود می کرد

وگرنه گاز پشت گاز می داد

درون تار جاده پود می کرد

تمام بار او تیرآهنش بود

که روح ساخت را خشنود می کرد

اگر می شد که برگردد دوباره

اگر راننده آن شب زود می کرد

 

14/4/91

 

 

 

اینم ادرس جشنواره رادیو جوان  = http://www.javanefestival.ir/

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید