ما ز بالاییم ...

ما که بالاییم و بالا می بریم

از همین حالا به فردا می بریم

با دلار و سکه بازی می کنیم

بی  حضور جمع تنها می بریم

مالیاتی هم اگر شد می دهیم

یا که نه با سود یکجا می بریم

عشقمان این است یک ها ده شود

با تورم گاه صدها می بریم

در ژنو اشتون اگر لبخند زد

ابرویش را همانجا می بریم

پای میز صحبتش هر جا که شد

نرخها را تا ثریا می بریم

هر طریقی پول پارو می کنیم

کار گرما را به سرما می بریم

عرض وطول جیب ما بی ارز ماند

در بساط قسط پهنا می بریم

طرح یارانه رکب زد جان تو

سود آنرا با مزایا می بریم

فی سبیل الله کاری می کنیم

بعد هم لطف و عطایا می بریم

در گرانی شاخ در آورده ایم  

شادمان با عشق  کالا می بریم

ما همه با هم به اینجا می رسیم

روز روشن را به یلدا می بریم

تا که بالا رفت بالا می بریم

رو به پایین باز بالا می بریم

خاطراتی از گذشته مانده است

فاتحه قبر هویدا می بریم

بیخیال این قصه طولانی است چون

ما زبالاییم و بالا می بریم

 

11/9/92

 

بیخیال

 

/ 0 نظر / 27 بازدید