فوتبال

به بیراهه رفته دگر فوتبال

زد و بند گردیده و انتقال

به پایان فصلش رسیده ولی

حقوق همه می شود پایمال

گمانم که صاحب ندارد چرا ؟

از آن رو که افتاده رو به زوال

و ما دلخوش روزگاران برد

در این ورطه داریم صدها سوال

که در جدول لیگ برتر سریم

چرا می رود جام با قیل و قال ؟

شود تیم چون پشم از هم جدا

و یا می فروشد به طور مثال

مجیدی به یک تیم بوق عرب

دهد تیمشان را کمی مشت و مال

همان تیم بعدش شود شاخ غول

شود حد و اندازه اش الهلال

جناب وزارت حراجش بزن

تماشاچیت می زند بال بال

ندارد در این بیشه ی حتی یکی

از آن تیز پاهای همچون غزال

که چشم همه در پی او بود

به هر تیم باشد بود ایده آل

ولی حاشیه تا بخواهیم هست

روند اساسی پر از اختلال

در این روزنامه یکی شعله ور

در آن دیگری مایه ی اشتعال

به استادیوم گاه گاهی برو

به دست تو می اید آب زلال

بدانی چه رنجی در آن می کشند

تماشاچیان جنوب و شمال

فشار همه ده شود روی صد

شکم پیچ پیچان به سمت طحال

همی این بر آن ،آن بر این می دهد

از آن فحش ها.. اوم.. بی شرح و حال

بیا پل بزن سمت مردم کمی

مبادا نپوییم راه کمال

اگر نه ولش کن ببند و سپس

بگو می شود خوب و برو بی خیال

 

20/12/92

/ 0 نظر / 22 بازدید