درس عاشقی

 

قلمم را دار می زنم

دستم را می شکنم

قلم دستم را خرد می کنم

تا یادم بماند

درس عاشقی ندهم

 

92/9/2

 

قیامت می کنی با چشم هایت      نگاهم کن شود روز قیامت

 

92/9/2

 

/ 0 نظر / 24 بازدید