خودرووو !!!!! طنز

کاشکی که پیکان ما ساماندهی نمی شد

تا قسط و وام بیخود یه بدهی نمی شد

پژو لگن قراضه اس فقط قیافه داره

مثل یه مرده ای که دورش ملافه داره

تا تسمه تایم می بره یه سر سیلندر پیاده اس

تراشکار و مکانیک تو تیغ زدن آماده اس

کافیه دس به جیب شی یه میلیونی افتادی

از کیسه ی خلیفه به یدکی ها دادی

یه وقتی شیم سفت می شه یه وقتی شل می کنه

به پت و پت که افتاد آدمو خل می کنه

باتریهای اتمی همون آب و اسیدن

یه سال دوام ندارن  برق اتم نمی دن

سلام علیک می کنی برات دیاک می زنن

انگار یورو چهار و دارن تو باک می زنن

دیسک و صفحه جای خود فقط یه سال مهمونه

لنتای آشغالی هم فقط سه ماه می مونه

سمند بیچاره هم پیت حلبی کامل

این همه دردسر رو اونم که کردی شامل

دویست و شیش نازم بهتر از این دوتا نیس

گرچه گلایه داره اما الان به جا نیس

به درد دل گوش بده جناب خودرو سازی

تا کی میخوای به ماشین آشغالیت بنازی

نمی دونم با این حال مردم چرا می خرن

ماشینای لگن رو بازم رو دس می برن

فرانسه ی لعنتی دس بردار از سر ما

استعمارت نوینه !! گم شو برو از اینجا

 

11/10/93 علی خوش گفتار تهران ساعت 22

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید