خلوت خیال ( به سرزمین زیبای هنر خوش آمدید)

شعر - نمایش (هنری - طنز -اجتماعی - انتقادی - غیر سیاسی و ... )

کراوات
نویسنده : علی خوش گفتار - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
 

 

شده یک جنس ممنوعه کراوات

به طرحی تازه از سوی مقامات

و شاید بسط ارشاد است امسال

که می گیرند ما را در موازات

که گفته کاربردی سوء دارد ؟

مگر دیدند آنرا در خرابات ؟

گمانم در عروسی بود دیدم

شده رنگین کمان اجتماعات

کت و شلوار از عصر عتیق است

کراوات از پی اش دارد منافات

نباید این دو تا ترکیب گردد  

نمی گنجد به عصر ارتباطات

یکی می گفت پاپیون حلال است

ندارد مشکلی با این خرافات

خدا را شکر با اقدام عاجل

عطا شد جنگل قسط و مساوات

12/4/91