خلوت خیال ( به سرزمین زیبای هنر خوش آمدید)

شعر - نمایش (هنری - طنز -اجتماعی - انتقادی - غیر سیاسی و ... )

» نکته ی فرهنگی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦
» ابر باران دریا :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
» آبی به رنگ دریا :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥
» کنفرانس باکو :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٥
» تئاتر درمانی :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥
» نمایشنامه :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٥
» دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥ :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥
» فدارسیون تیراندازی و جشنی با حضور هنرمندان :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
» جا مانده :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٥
» نمایشنامه خوانی :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فراخوان :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هر شب :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» شعر :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥
» میمون :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» پرجان :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» برف :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» 1 :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» چراغ :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» برای زادگاهم تا همیشه :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» قربانی ام کن :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤
» وسط :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» جشنواره تئاتر شهر - وسوسه :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» کرایه :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تسکین :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» بدرقه :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» سال بز 2 :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» سال بز - طنز :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» بیهوده :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
» همین :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳
» خمار :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» خمار :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» خمار :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» خودرووو !!!!! طنز :: شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
» یلدا .. :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» یلدا .. :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» ترانه :: پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳
» پهباد :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» کتاب :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
» عاشورا :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» رمال :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» نیلوفر :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» عکس 1 :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» وصف :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» تکرار :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» سیمین بهبهانی :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» وایبری :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» پایان خدمت فوتبالی :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» بداهه های روزانه :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» گفتم بیا :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» حق حیات :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» زاد و ولد :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» پیکار :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» فرهنگسرا :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جایزه - :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» روز زن :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سال اسب :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» ادا می کنی :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» فوتبال :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» نیست :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
» صبح :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» عریان :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» درد :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» سرو :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» جمع من و تو :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» میمون فضانورد :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» شرافت :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» نزدیک :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» ما ز بالاییم ... :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» نا امید :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» به پهنای شب سکوت می کنم :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» آلودگی هوا 92 :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» اوضاع مردم :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» پاییز :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» نزدیک :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» عروسک :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» پنجره :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» محمود استاد محمد :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» ماه رمضان :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» کوچ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» هر شب :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» مرده شور :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» موش :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کرایه تاکسی :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعیت :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» در دنیای سنتی :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» روشنفکری :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» دلم ارام نیست :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» جاده بی خطر :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» حنجره :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» 92 :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ی پایانی امسال :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» عیدانه :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» یادم کن :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» ماهی :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» فرهنگ و تمدن ایرانی :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» اجرا صحنه ای :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» تهران 1391 :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» جشنواره یا جشن پاره :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» خودکشی عمومی :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» فال :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱
» رها :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» پهباد :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» داف :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» فاجعه ی آموزشی :: شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
» گروتسک :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» طبیعت :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» شطرنج عشق 1 و 2 :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» چند وقتی نیستم :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» رو به رویم :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» تقطیع وزنی :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» سیب یا گندم :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» ایست :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» بچه قبرستونی :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» تقدیر :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» بوسه :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» زلزله 3 :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» زلزله 2 :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» زلزله 1 :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» قهرمانی المپیک :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» داوری :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» امر به معروف چگونه ؟ :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» مهربان :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» گرونی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» تئاتر :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» کامیون :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» کراوات :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» چراغ راهنمایی :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» جمعه ها :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» شکرخند - برج میلاد :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» ابوموسی :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خانوم پرستار :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کارت اعتباری :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چاپلین :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» نمایش آلودگی - نتایج جشنواره دهه فجر :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» بیمه .. بیم ه :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» نا سپاسی :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» سال نومبارک :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» اسکار 2012 :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» اجرای نمایش آلودگی :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» آلودگی :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» روشن :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» درام :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» تولد :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» یلدا :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» سقوط RQ-170 :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» دریا :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
» ترانه :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» ناکامی :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» نوید - امید :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» شاهنامه :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» نعمت :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» تصور کن .. :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» هنرمند 3 :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» بازی - ناراضی :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» هنرمند 2 :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» فراخوان سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» بلای بازیگری :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» بازیگر :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» هنرمند 1 :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» سیزده به در مبارک :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
» حاجی فیروز :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» تاکسی :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» ساحل :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» پرندگان مهاجر :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» همزاد :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» نذر :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» دلیل و ... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» به یاد استاد فیزیک هسته ای :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» اجرا نمایش :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» تئاتر تهران :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» طنز نیاوران :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» ... :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» طنین کوهستانی :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» پرواز :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» Persian Golf :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» I am for you :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» پنجره :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» پیشگویی آخر :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» بهرام چوبینه :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» سوختن :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» تونل توحید و تقدیر ما :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
» وام خودرو :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
» نگهبان دلم باش :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» روز پدر :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» پیله :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» برای زادگاهم تا همیشه :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» یک جمعه بود و :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» خرما :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» برای شهردار تهران- تجریش :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» پریزاده :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» کعبه :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» دست اندازی :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» وقتی نباشی :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» جای شکر :: جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
» برای تا ابد :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
» جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٥